prince2
PRINCE2®

PRINCE2 (et akronym for PRojects IN Controlled Environments, version 2,) er en projektledelses metode.

Metodikken omfatter kvalitetssikring, styring og organisering af et projekt tilpasset de specifikke mål.

PRINCE2 er et certificeringsprogram, hvor akkreditering kvalificeres gennem uddannelse.

PRINCE2 lægger vægt på at opdele projektet i håndterbare og kontrollerbare etaper.

PRINCE2 er en proces-drevet projektledelses metode. PRINCE2 er baseret på syv principper, syv temaer og syv processer.

PRINCE2 er en struktureret tilgang til projektledelse. Det giver en metode til styring af projekter inden for en klart defineret ramme.

PRINCE2 beskriver fremgangsmåder til at koordinere mennesker og aktiviteter i et projekt, hvordan man designer og føre tilsyn med projektet, og hvad man skal gøre, hvis projektet skal justeres, hvis det ikke udvikler sig som planlagt.

I metoden er hver proces angivet med sine vigtigste indgange og udgange, og med specifikke mål og aktiviteter, der skal udføres, hvilket giver en automatisk kontrol af eventuelle afvigelser fra planen.